Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Η Εταιρεία

H εταιρεία μας συνεστήθη το 2002 και αποτελεί φυσική συνέχεια του δικηγορικού γραφείου του Σωτηρίου Καλαμίτση, που ιδρύθηκε το 1977.

Υπηρεσίες

 • Ειδίκευση στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης με κύρια εστίαση στο δίκαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Πλήρης νομική υποστήριξη – συμβουλευτική και δικαστηριακή – επιχειρήσεων, με στόχο τη σφαιρική, αλλά και εξειδικευμένη ταυτόχρονα, κάλυψη των αναγκών τους, επί ζητημάτων
  • εμπορικού δικαίου
  • αστικού δικαίου
  • εργατικού δικαίου και
  • φορολογικού δικαίου
 • Συνδρομή φυσικών προσώπων σε υποθέσεις ιδιωτικής φύσεως, ενοχικού, εμπράγματου, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου.
 • Ποινική αντιμετώπιση οικονομικών και φορολογικών αδικημάτων.

Πλήρης δικαστηριακή και διαιτητική πρακτική.