Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 13/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) δεν ανήκει στην κατηγορία των “όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων” εξ ου και δεν καταλαμβάνεται από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.