Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Κτηματολόγιο Αθήνας – Έναρξη Λειτουργίας 20-03-2023

Δεδομένου ότι περαιώθηκε η διαδικασία κτηματογράφησης και ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων, ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου την 20η Μαρτίου 2023. Ενόψει των παραπάνω, οι έχοντες δικαιώματα (όπως π.χ. κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη, μακροχρόνια μίσθωση κλπ) σε ακίνητα ευρισκόμενα στο Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να ελέγξουν μετά την 20.03.2023 αν έχουν δηλωθεί ορθά τα δικαιώματά τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, αλλά και αν απεικονίζεται σωστά το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, ώστε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις.

Σε περίπτωση ανακριβειών και λαθών ο δικαιούχος δικαιώματος επί ακινήτου ή άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώματός του και την ολική ή μερική διόρθωση της πρώτης εγγραφής μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών [σήμερα η προθεσμία οκταετής]. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση και το σφάλμα που υπάρχει, μπορεί για τη διόρθωση να απαιτείται άσκηση αγωγής ή αίτησης ενώπιον Δικαστηρίου και έκδοση δικαστικής απόφασης ή να γίνεται η διόρθωση μέσω της διαδικασίας διόρθωσης προδήλου σφάλματος με αίτηση [ή και οίκοθεν σε κάποιες περιπτώσεις] στο Κτηματολογικό Γραφείο. Κατά περίπτωση, αναγκαία ή απλώς σκόπιμη θα είναι και η συνδρομή δικηγόρου ή/και μηχανικού.