Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Πελάτες

Οι πελάτες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής επιφάνειας. Από τους πιο ασθενείς με τα πιο πολύπλοκα νομικά προβλήματα, τα οποία δεν διστάζουμε να αναλάβουμε και επιλύσουμε, έστω και αν η αμοιβή μας υπολείπεται αυτής που θα έπρεπε να χρεώσουμε, μέχρι τους πιο ισχυρούς με τα απλούστερα προς επίλυση ζητήματα, η ενασχόλησή μας με τα οποία είναι πλέον προσοδοφόρος. Η παράθεση ονομάτων των πελατών μας προϋποθέτει την προς τούτο συναίνεσή των, η επιδίωξη για τη λήψη της οποίας ίσως εκλαμβανόταν ως προσπάθεια διαφήμισής μας, πράγμα που δεν επιθυμούμε. Μας αρκεί η εμπιστοσύνη, με την οποία μας περιβάλλουν όλοι οι πελάτες, είτε είναι «μικροί» είτε είναι «μεγάλοι». Το αίσθημα σιγουριάς που τους εμπνέουμε είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας και το πιο ανεκτίμητο αφανές στοιχείο του ενεργητικού στον ισολογισμό μας. Η επιλεκτική, λοιπόν, παράθεση μέρους της πελατείας μας θα προκαλούσε την εντύπωση ότι η εκτίμησή μας προς ένα πελάτη συναρτάται με το ύψος των εσόδων μας που προέρχονται από αυτόν και με τη συνακόλουθη αίγλη που αυτός μας προσδίδει. Σε μας, όμως, όλοι οι πελάτες ανεξαιρέτως προσδίδουν την ίδια αίγλη. Έτσι, επιλέγουμε να διατηρήσουμε την ανωνυμία τους.