Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Αικατερίνη Χ. Κρεούζη

Business Card
emailkreouzi @ kalamitsis.gr
2009-ΣήμεραΔικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Εκπαίδευση
2013 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών Σπουδών - Ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Πανεπιστήμιο Αθηνών
2012Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου - Πανεπιστήμιο Αθηνών
2006Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότερη Ενασχόληση
Αστικό δίκαιο
Δίκαιο Συμβάσεων
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο