Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Δημοσιεύσεις

Συγγράμματα
1995Σωτήριος Καλαμίτσης, «Ξένο νόμισμα [συνάλλαγμα] και [ελληνικό] δίκαιο», εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1995, σ. 435
1992Σωτήριος Καλαμίτσης, «Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων», εκδόσεις Π. Χιωτέλλη, Αθήνα 1993, σ. 69
Λοιπές Δημοσιεύσεις
2014Σωτήριος Καλαμίτσης, «Το υπερπρονόμιο των εργαζομένων στην ασφαλιστική εκκαθάριση», ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2014, 413 επ.
2012Αικατερίνη Κρεούζη & Νικόλαος Καλαμίτσης, «Το παραδεκτό φορολογικών προσφυγών κατά πράξεων φόρου και η διοικητική επίλυση της διαφοράς», ΔΦΝ 2012, 723 επ.