Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Ο Πλούτος μας

Ο πλούτος μας σε βιβλία αποτελεί ανεκτίμητο στοιχείο του ενεργητικού μας. Σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων μας προσφέρει απόλυτη αυτονομία στη διερεύνηση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος ανά πάσα στιγμή και μας επιτρέπει την τάχιστη διακρίβωση της ορθότητος των εκ μέρους αντιδίκων και δικαστηρίων παραπομπών σε νομολογία και βιβλιογραφία.

Η Βιβλιοθήκη μας

Η βιβλιοθήκη μας αριθμεί 3.000 τόμους πλήρως ταξινομημένους και το σύνολο σχεδόν των νομικών περιοδικών που κυκλοφορούν [Αρμενόπουλος, Αρχείο Νομολογίας, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Δελτίο φορολογικής Νομοθεσίας, Δίκη, Διοικητική Δίκη, Ελληνική Δικαιοσύνη, Επιθεώρηση Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιθεώρηση Δικαίου Εταιρειών και Επιχειρήσεων, επιθεώρηση Δικαίου του Περιβάλλοντος, Επιθεώρηση Δικαίου της Πολυκατοικίας, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, Επιθεώρηση Μεταφορικού Δικαίου, Επιθεώρηση Ναυτικού Δικαίου, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, Επιχείρηση, Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Λογιστής, Νομικό Βήμα, Ποινική Δικαιοσύνη, Ποινικά Χρονικά, Ποινικός Λόγος, Συνήγορος, Το Σύνταγμα, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου], έργα γενικής αναφοράς και ανάλυσης και πλείστες όσες μονογραφίες σε άκρως εξειδικευμένα θέματα. Περιλαμβάνει, επίσης, νομικά περιοδικά που δεν κυκλοφορούν πλέον [Νέον Δίκαιον, Θέμις, Κώδιξ Θέμιδος, Διοικητική Δικαιοσύνη, Νομικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος, Υπεράσπιση].

Ψηφιακές Νομικές Βάσεις Δεδομένων

Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και έχουμε πρόσβαση και στην ψηφιακή μορφή νομικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων, όπως

  • ΝΟΜΟΣ
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  • Λογιστής
  • Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας
  • Επιθεώρηση Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου