Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Νικόλαος Σ. Καλαμίτσης

Business Card
emailnikalamitsis@kalamitsis.gr
2005-ΣήμεραΔικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Εκπαίδευση
2004LL.M. "The George Washington University", Washington D.C., USA
2002Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1998Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών
Κατάρτιση - Πιστοποιήσεις
2020 Σεμινάρια ΔΣΑ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
2017 Πιστοποίηση ως Data Potection Officer από την TÜV AUSTRIA HELLAS
2017 Σεμινάριο Data Protection Officer (DPO) σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων - The DPO Academy / Νομική Βιβλιοθήκη
2011Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότερη Ενασχόληση
Αστικό δίκαιο
Εταιρικό δίκαιο
Προσωπικά Δεδομένα
Φορολογικό δίκαιο & ποινική αντιμετώπιση φορολογικών αδικημάτων