Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Νικόλαος Σ. Καλαμίτσης

Business Card
emailnikalamitsis@kalamitsis.gr
2005-ΣήμεραΔικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Εκπαίδευση
2004LL.M. "The George Washington University", Washington D.C., USA
2002Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1998Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών
Κατάρτιση - Πιστοποιήσεις
2017 Πιστοποίηση ως Data Potection Officer από την TÜV AUSTRIA HELLAS
2017 Σεμινάριο Data Protection Officer (DPO) σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων - The DPO Academy / Νομική Βιβλιοθήκη
2011Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότερη Ενασχόληση
Αστικό δίκαιο
Εταιρικό δίκαιο
Προσωπικά Δεδομένα
Φορολογικό δίκαιο & ποινική αντιμετώπιση φορολογικών αδικημάτων