Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος «www.kalamitsis.gr» [στο εξής «ο ιστότοπος»] ανήκει στην εταιρεία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» [στο εξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον όρο αυτό νοουμένου του νομικού προσώπου αυτής, καθώς και του συνόλου των διαχειριστών, εταίρων, συνεργατών και εργαζομένων της] και αποσκοπεί στην παρουσίαση αυτής, των συνεργατών της και των δραστηριοτήτων της, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τρίτων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στην ενημέρωση του κοινού επί νομικών κυρίως ζητημάτων.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.kalamitsis.gr ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ.
ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.kalamitsis.gr ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.

1. Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει αποκλειστικώς γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πηγή διαφήμισης.
2. Σε ουδεμία περίπτωση περιέχει ο ιστότοπος νομικές ή άλλες συμβουλές, ούτε υφίσταται από πλευράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρόθεση παροχής νομικών ή άλλων συμβουλών δια του ιστοτόπου.
3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιδιώκει αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για πάσης φύσεως ζημία που ήθελε προκληθεί σε οποιονδήποτε εκ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεως του ιστοτόπου και/ή εκ του γεγονότος ότι οποιοδήποτε πρόσωπο βασίσθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Εφιστάται η προσοχή στο ότι, εφόσον επιθυμείτε να λάβετε νομική συμβουλή, πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή άλλο νομικό επαγγελματία, στον οποίο και θα εκθέσετε το σύνολο των δεδομένων της υποθέσεως που σας απασχολεί. Η επίσκεψη στον ιστότοπο και η χρήση αυτού και του περιεχομένου του δεν εγκαθιδρύουν επαγγελματική ή άλλη σχέση μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
4. Ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με τον ιστότοπο ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια του ιστοτόπου αυτού.
5. Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο δεν θα υποχρεωθείτε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας. Εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο και επιλέξετε να το πράξετε, τα δεδομένα αυτά θα συλλεχθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και/ή αντιπροσώπους της για εσωτερική μόνον χρήση και δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από το νόμο. Στοιχεία επικοινωνίας που ενδεχομένως παράσχετε μέσω του ιστοτόπου θα χρησιμοποιηθούν μόνον για το σκοπό για τον οποίο τα παρείχατε. Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να ζητήσετε, σύμφωνα με το νόμο, δια συμβατικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω fax [κατωτέρω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας], πρόσβαση σε δεδομένα σας τα οποία διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διόρθωση και διαγραφή αυτών.
6. Ενδεχομένως να γίνει χρήση cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα και χρήση του ιστοτόπου, με σκοπό τη βελτίωση αυτού δια της συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες τηρούνται και χρησιμοποιούνται με διασφάλιση της ανωνυμίας σας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησής σας δι’ αυτών. Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του πλοηγού (browser).
7. Αναπαραγωγή και/ή χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά στο γεγονός της προέλευσης του αναπαραγομένου/χρησιμοποιουμένου περιεχομένου από τον παρόντα ιστότοπο.
8. Η λειτουργία και η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει εκ της λειτουργίας και/ή χρήσης του ιστοτόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Με εκτίμηση,

εκ της “Σωτήριος Καλαμίτσης Εταιρεία Δικηγόρων”

Διευθυνση αλληλογραφίας: Βασιλίσσης Σοφίας 131, ΤΚ 115 21 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 72 94 811, +30 6978 006 880
Fax: +30 210 64 65 615
Email: info@kalamitsis.gr

[για να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.]

Τελευταία ενημέρωση: 20.12.2012