Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Σωτήριος Ν. Καλαμίτσης

Business Card
emailskalamitsis @ kalamitsis.gr
Σταδιοδρομία
1975-ΣήμεραΔικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
1989-1993Νομικός Σύμβουλος του Προσωρινού Επιτρόπου της Τράπεζας Κρήτης
1986Προσωρινός Επίτροπος της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος
1977-1992Στέλεχος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος
1975-1987Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος
Εκπαίδευση
1974Master of Comparative Law του Southern Methodist University, Dallas,Texas, USA
1971Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1966Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών
Συγγραφικό έργο
1995Ξένο νόμισμα [συνάλλαγμα] και [ελληνικό] δίκαιο
1992Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων
Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Ειδικότερη ενασχόληση
Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης
Τραπεζικό δίκαιο
Εταιρικό δίκαιο
Ποινική αντιμετώπιση οικονομικών αδικημάτων